Aktuális hírek

Kajak-kenu bérlésKajak-kenu bérlés Egyesületünk lehetőséget biztosít kajak-kenu bérlésre, rövidebb és hosszabb távra is! Kajak-kenu alkalmi használat (max. egy nap) 500 Ft / fő / nap Tagjaink ingyenesen vehetik igénybe! Kajak-kenu...

Tovább>>

Várjuk új tagok jelentkezését!Várjuk új tagok jelentkezését! Ha nem félsz a víztől és szeretsz evezni, akkor várunk tagjaink közé! Kipróbálnád a vízi sportokat? Csatlakoztt! Éves tagdíj diák 1.500 Ft / fő felnőtt 3.000 Ft / fő Tagjaink...

Tovább>>

  • Prev
  • Next

Adony

Fekvése

Fejér megye keleti részén, a Duna mellett fekvő település. Kulcs 7 km, Perkáta 12 km, Pusztaszabolcs 8 km, Rácalmás 12 km távolságra található. A településen halad a 6-os főút és a Pusztaszabolcs–Dunaújváros–Paks-vasútvonal. Országúton Kálozzal ésPusztaszabolccsal is mellékút köti össze.

Története

A megye keleti peremén, közvetlen a Duna mellett elhelyezkedő település, már csak földrajzi helyzeténél fogva is, mindig jelentős színtere volt a különböző népek és kultúrák békés vagy éppen harcos találkozásának, együttélésének. Adony a bronzkortól lakott település volt, majd a római korban Vetus Salina néven a limes katonai erőssége, amit aztán már a kora középkorban királyi birtokként, Odon néven oppidumként(mezőváros) említenek az oklevelek. II. Lajos király innen küldte utolsó kétségbeesett segélykiáltását az ország nemességének, Mohácsra menet.

A török hódoltság majd másfél százados ideje alatt – az akkor Jancourteran néven török erődként szolgáló település – magyar őslakossága részben elmenekült, részben elpusztult. A török kiűzése után az őslakosság meginduló “visszaszivárgásával” párhuzamosan a szervezett és spontán betelepülésnek köszönhetően új “honfoglalóként” jelentős számú német és szlovák népesség jelent meg az őslakos magyar – és a már majdnem az; az évtizedek óta itt élő szerb(rác) –, lakosság mellett. Közülük létszámában, de közösségi- kulturális homogenitásában is a németség vált domináns erővé. Ezt jelzi az is, hogy a letelepülésüket követő évtizedben (1723-ban) már templomot emeltek hitüknek, az anyakönyvezés 1733-tól kezdődött meg. A XVIII-XIX. század-i iratokban Adony német nyelvű mezővárosként említtetik. Ők hozták be magukkal a máig élő Orbán-kultuszt, a szőlő- és bor védőszentjének ünnepét, a gazdálkodási és a mindennapi lét kultúrájának számos elemét, valamint a zenében és a táncban a mai napig élő kulturális hagyományt teremtettek és örökítenek tovább. A felgyorsuló polgári fejlődést aztán a XIX. században jól reprezentálja – a ma civilként aposztrofált – közösségi szerveződések nagy száma, a helyi sajtókialakulása, mely a járási székhely Adony népünnepélyeiről, műkedvelő és jótékonysági színielőadásairól, kiállításairól; a polgári létforma számos megnyilvánulásáról számol be. A helyi gazdasági kultúra speciális elemeiként jelennek meg a századok során a szőlőműveléssel, a borászattal, a halászattal és vízi molnárkodással, és a számos más “iparral” kapcsolatos szokások, hagyományok. Több helyi legenda, mese és dal őrzi és örökíti tovább ma is egykori eleink gondolkodás- és érzelemvilágát, élet- és világszemléletét.

A község is – elszenvedve a történelem viharait – áldozott a nemzeti szabadság oltárán (1848-1849), s mindkét világháború áldozatai között ott voltak az adonyiak függetlenül nemzetiségi identitásuktól. Már a XIX. század utolsó harmadában megszűnt a német nyelvű misézés, s jórészt ennek következményeként lassan “kikopott” a mindennapi életből, a kapcsolattartásból a német nyelv használata.

A XX. század első felében Adony még komoly központi helyet elfoglalva a régióban -járási székhelyként – töretlenül fejlődött; polgárosodott. S bár városi címét már az előző század végén elveszítette, igazán komoly megtorpanást vezetőszerepének fokozatos elvesztése okoz az új, szocialista város Dunaújváros (Sztálinváros) felépítése következtében. Rövid “ájultság” után azonban a község fejlődése új lendületet vett: kiépült az elmúlt évtizedek alatt a városias infrastruktúra. A ’70-es évek közepétől lassan újraszerveződik – először elsődlegesen az amatőr művészeti mozgalom keretében- a helyi társadalom. Ekkor alakul meg – az 1927 óta működő Fúvószenekar mellett- a “Gyöngyvirág” Női Kar, a Néptánccsoport, a Népdalkör. Majd az utóbbi évtized gyümölcseként számos egyesület, alapítvány, klub, kör és társaság; formális vagy informális társadalmi szerveződés teszi teljesebbé az adonyi civil társadalmat. Az újrainduló helyi sajtó a Duna-Adony című helyi közéleti híradóban ölt testet. Számos kulturális és helytörténeti kiadvány megjelenése, kiállítások és előadások mellett fokozatosan nyert polgárjogot az Orbán-fesztivál rendezvénysorozata; illetve más, a hagyományőrzés vagy a hagyományteremtés szándékával elinduló egyéb kezdeményezés. A demokratikus önkormányzati választások óta a helyi képviselőtestület sikerrel munkálkodik Adony fejlesztésén, értékeinek megőrzésén, gyarapításán. A község 1995-ben hivatalos kapcsolatot vett fel a németországi, Hessen tartománybeli Oberweser- Oedelsheim községgel. 1998-ban megalakult az Adonyi Német Kisebbségi Önkormányzat. A II. évezred végének Adonya egy dinamikusan fejlődő, értékeit becsülő és gazdagító; azon közös erőfeszítéssel munkálkodó közösséget jelent; melyhez tartozónak büszkén vallja és vallhatja magát minden adonyi. Az idelátogatók gyönyörködhetnek a Kastély-park, a Szőlőhegy, a halastavak és a Duna, illetve a Nagysziget természeti szépségeiben; az Orbán-kápolnában, a barokk templomban, az emlékpark köztéri szobraiban. Jóféle adonyi bort kóstolhatnak a számos pince egyikében, eredménnyel horgászhatnak, pihenhetnek,szórakozhatnak az infrastruktúrájában már-már városi; nyugalmában, személyességében mégis csak falusi környezetet biztosító városban.

2004-ben városi címet kapott.

Nevezetességei

  • Római katolikus templom

Ipar

2006-ban került átadásra az Adony Kikötő Gabonatárház és Logisztikai Központ. Két egymás mellett elhelyezkedő telepen 170.000 m2 alapterületen, összesen 84 db, közel 700.000 tonna gabona (és egyéb áruféleség) tárolására alkalmas, európai színvonalú bázis jött létre.

Testvérvárosok

OedelsheimNémetország (1995-től)
SzczekoczinyLengyelország (2001-től)
SzilágycsehRománia (2009-től)